PRODUKTION

Kallpressad linolja blir till linoljefärg för användning i hela Sverige

VI TAR HÄNSYN TILL BÅDE DIG & MILJÖN

Boställets Lin HB har som mål att erbjuda kunder över hela Sverige landets bästa kallpressade linolja, oavsett om oljan ska användas för rostskydd, impregnering eller som bas vid tillverkning av linoljefärg.

Som du kan läsa under rubriken ”Om linolja” är Sverige en idealisk plats för odling av linfrön, eftersom det nordliga odlingsklimatet ger en optimal produktkvalitet. Det är därför vi valt att förlägga vår produktion här.

Vi är även noga med att vårt lin alltid skördas under goda förhållanden, av respekt både för dig som kund och för vår gemensamma miljö.

Framställningen på gården sker sedan i tre svenskbyggda pressar med en årlig kapacitet på 250 ton olja. Linfröna kallpressas vilket ger högsta oljekvalitet, och minimalt med äggviteämnen i oljan säkrar den överlägsna kapillära förmågan och minskad grogrund för alger. Efter pressning lagras oljan sedermera i minsts 6 månader för att bli ljus och klar.

Miljöhänsyn

Miljön utsätts för allt fler och allt större påfrestningar för varje dag som går. Därför är vi på Boställets Lin HB måna om att bedriva en så miljövänlig produktion som möjligt.

Optimal produktion

Linet är en gåva till oss från naturen och den ska vi vara tacksamma för. Det är därför vi på Boställets Lin HB är så noga med att ta till vara de linfrön vi skördar och utnyttja dessa maximalt i vår produktion.

Vår kallpressade linolja används huvudsakligen för impregnering och andra typer av ytbehandling samt som bas vid framställningen av linoljefärg och rostskydd av bilar. Men oljan kan fylla många fler funktioner, läs mer under ”Produkter”.

Köp din linolja från Boställets lLin

Från vår egen produktion av linolja till linoljefärg och linfrökaka.
När du köper vår linolja så får du en svensk, närproducerad och miljövänlig produkt som vi är stolta över.