METOD

Kallpressad linolja blir till linoljefärg för användning i hela Sverige

VI TAR HÄNSYN TILL BÅDE DIG & MILJÖN

Boställets Lin HB har som mål att erbjuda kunder över hela Sverige landets bästa kallpressade linolja, oavsett om oljan ska användas för rostskydd, impregnering eller som bas vid tillverkning av linoljefärg.

Som du kan läsa under rubriken ”Om linolja” är västra Skåne en idealisk plats för odling av linfrön, eftersom det nordliga odlingsklimatet ger en optimal produktkvalitet. Det är därför vi valt att förlägga vår produktion här.

Vi är även noga med att vårt lin alltid skördas under goda förhållanden, av respekt både för dig som kund och för vår gemensamma miljö.

Framställningen på gården sker sedan i två svenskbyggda pressar med en årlig kapacitet på 250 ton olja. Linfröna kallpressas vilket ger högsta oljekvalitet, och minimalt med äggviteämnen i oljan säkrar den överlägsna kapillära förmågan och minskad grogrund för alger. Efter pressning lagras oljan sedermera i 3-6 månader för att bli ljus och klar.

Miljöhänsyn

Miljön i Sverige utsätts för allt fler och allt större påfrestningar för varje dag som går. Därför är vi på Boställets Lin HB måna om att bedriva en så miljövänlig produktion som möjligt. Exempelvis tillåter vårt odlingskontrakt inte blastdödning (en metod som annars kan användas för att få en mogen skörd) och vi är noga med att alltid följa Sveriges frö- och oljeväxtodlares odlingsanvisningar.

Om du vill veta hur du som kund kan gå till väga för att använda våra produkter så miljövänligt som möjligt kan du alltid rådfråga någon ur vår pålästa personal eller någon av våra återförsäljare. Oavsett om du ägnar dig åt ytbehandling eller framställning av linoljefärg är det viktigt att inte glömma bort miljön.

Optimal produktion

Linet är en gåva till oss från naturen och den ska vi vara tacksamma för. Det är därför vi på Boställets Lin HB är så noga med att ta till vara de linfrön vi skördar och utnyttja dessa maximalt i vår produktion.

Vår kallpressade linolja används huvudsakligen för rostskydd av bilar, impregnering och andra typer av ytbehandling samt som bas vid framställningen av linoljefärg. Men oljan kan fylla många fler funktioner, läs mer under ”Produkter”.

Köp din linolja från Boställets lLin

Från vår egen produktion av linolja till linoljefärg och linfrökaka.
När du köper vår linolja så får du en svensk, närproducerad och miljövänlig produkt som vi är stolta över.